Oslo universitetssykehus, Ullevål

Administrasjonsbygget og hovedinngangen.
Det nye parkeringshuset ved sykehusets inngang har helikopterlandingsplass på taket, med heis og glassbro direkte til akuttmottaket
Gigantisk Røde Kors-flagg utlagt på plenen på Ullevål sykehus i Oslo i 1940 for å hindre bombing. Steen & Strøm sydde flagget 10. april.
Foto: Nerlien, Oslo byarkiv, Oslo Museum.

Oslo universitetssykehus, Ullevål (tidligere Ullevål sykehus og Ullevål universitetssykehus (UUS)) er den delen av Oslo universitetssykehus som ligger på sykehusområdet på Ullevål i dagens Bydel St. Hanshaugen. Det var et selvstendig sykehus fra 1887 til 2008. Det utgjør ikke lenger noen administrativ enhet, men er en ren fysisk-geografisk betegnelse på en del av virksomheten og bygningsmassen til Oslo universitetssykehus.