Oslo Hospital

Oslo Hospital sett fra nordøst
Oslo Hospital sett fra vest med Gråsteinsbygningen til venstre og «Damehjemmet» til høyre
Oslo Hospital malt av Jacob Coning i 1699. Maleriet tilhører Oslo Museum.

Oslo Hospital, adresse Ekebergveien 1, ligger oppunder Ekebergskrenten i Gamlebyen i Oslo og er landets eldste psykiatriske sykehus. Oslo Hospital inkluderer et større kompleks av eldre og yngre verneverdige bygninger, blant annet Norges eldste hospitalbygg: Gråsteinsbygningen, og sognekirka for Gamlebyen og Ekebergskrenten: Gamlebyen kirke, tidligere kjent som Oslo hospitals kirke. Eiendommen er på 10,3 dekar og grenser mot Ekebergveien i nord, Konows gate i sør, Oslo gate i vest og borettslaget Klosterhagen i øst.

Andre språk
Deutsch: Oslo Hospital