Nomenklatur (biologi)

Nomenklatur betegner i biologien regelverket for bruk av artenes og gruppenes vitenskapelige navn. Dermed er nomenklaturen en del av systematikken. Ordet nomenklatur kommer av latin, nomenclatura, og er satt sammen av ordene: nomen som betyr «navn» eller egentlig «navnefortegnelse, terminologiliste, fortegnelse over tekniske uttrykk innen et fagområde, en vitenskap eller en kunsttart» og calare som betyr «å kalle».

Vitenskapelige (systematiske) navn er latinske eller latiniserte (oftest greske) navn. Eksempler er Homo sapiens for mennesket eller Monocotyledoneae for enfrøbladete planter.

Hos noen slekter er det vitenskapelige navnet så innarbeidet (eller likt) i norsk at man vanligvis ikke tenker over at det er det vitenskapelige navnet man bruker. Dette kan gjelde blant annet slektene Bison, Gekko, Lama, Mus og Rhododendron, samt arter som Aloe vera og brosme.