Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) er en enhet under det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) ved Universitetet i Tromsø som stimulerer til, utfører og koordinerer norsk forskning innen komplementær og alternativ medisin. Forskningssenteret ble opprettet i 2000 etter initiativ fra Norges forskningsråd.

Senteret har fra 2002 ført et register over eksepsjonelle sykdomsforløp, RESF[død lenke] og forsker på disse. [1][2]

NAFKAM åpnet i 2007 Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (nifab.no) på oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet, ledet av Vinjar Fønnebø.

Eksterne lenker

Andre språk