Nasjonal olympisk komité

Nasjonale olympiske komiteer (eller NOK) er de nasjonale bestanddeler av den verdensomspennende olympiske bevegelsen. De nasjonale olympiske komiteene er underlagt kontroll av Den internasjonale olympiske komité og de er ansvarlig for å organisere sine folks deltakelse i De olympiske leker. Komiteene kan nominere byer innenfor sine respektive områder som kandidater til arrangørsteder for fremtidige olympiske leker. NOK fremmer også utviklingen av idrettsutøvere og opplæring av trenere og tjenestemenn på nasjonalt nivå innenfor sine geografiske områder.

Per 2016 var det 206[1] nasjonale olympiske komiteer som representerer både suverene stater og andre geografiske områder. I tillegg til selvstendige stater som er FN-medlemmer, har noen andre territorier nasjonale komiteer:

De nasjonale olympiske komiteene er alle medlemmer av Foreningen for nasjonale olympiske komiteer, som også er delt mellom fem kontinentale foreninger:

KontinentetForeningenNOKEldste NOKNyeste NOK
Association of National Olympic Committees.svg

██ Afrika

Foreningen av nasjonale olympiske komiteer i Afrika54Egypt (1910)Sør-Sudan (2015)

██ Amerika

Den panmerikanske idrettsorganisasjonen41USA (1894)Dominica (1993)
Saint Kitts og Nevis (1993)
Saint Lucia (1993)

██ Asia

Asias olympiske råd44[4]Japan (1912)Øst-Timor (2003)

██ Europa

Europeiske olympiske komiteer50Frankrike (1894)Kosovo (2014)

██ Oseania

Oseanias nasjonale olympiske komiteer17Australia (1895)Tuvalu (2007)
Andre språk
Bahasa Indonesia: Komite Olimpiade Nasional