Nøkkelart

En nøkkelart er en art (organisme) som spiller en unik og helt avgjørende rolle for balansen i et økosystem. Det er en art som mange andre arter er direkte avhengig av for å overleve. Nøkkelarter er ofte predatorer, men ikke alltid. Det er oftere arter som er vanlige enn sjeldne, som blåbærlyng og osp i skogen og krill og plankton i havet. Ofte er nøkkelarten nede i næringskjeden og har god spredningsevne. Noen få predatorer kan helt eller delvis kontrollere distribusjonen og populasjonen til et stort antall byttearter.

Andre språk
dansk: Nøgleart
svenska: Nyckelart
العربية: أنواع رئيسية
català: Espècie clau
čeština: Klíčový druh
Deutsch: Schlüsselart
eesti: Tugiliik
español: Especie clave
한국어: 핵심종
Bahasa Indonesia: Spesies kunci
magyar: Kulcsfaj
Nederlands: Sleutelsoort
português: Espécie-chave
Simple English: Keystone species
suomi: Avainlaji
українська: Ключові види
Tiếng Việt: Loài chủ chốt
中文: 关键种