Morganatisk ekteskap

Morganatisk ekteskap, også kalt ekteskap til venstre hånd, er et ujevnbyrdig ekteskap, gjerne inngått mellom en fyrstelig mann og kvinne av lavere sosial stand, hvor hun og de barn som blir født i ekteskapet ikke oppnår de rettigheter (herunder eventuelle titler) som følger av mannens stand. Barn født i ekteskapet regnes likevel som legitime, født i ekteskap (ektefødt), og forbudet mot bigami gjelder, det vil si at det er ikke mulig å være gift med mer enn en person, morganatisk eller ikke.

Det var mulig for en kvinne av høyere sosial stand å inngå morganatisk ekteskap med en mann av lavere sosial stand, men dette forekom svært sjelden. Kvinner av høy stand hadde heller ikke titler som de kunne overføre til sine barn (siden titler og lignende rettigheter så å si alltid overføres agnatisk), og i mange tilfeller valgte de ikke ektefellen selv.

Andre språk