Marin

Marin (av latinsk ord for hav) betegner fenomener knyttet til hav. Eksempler er marin grense, marinbiologi, marin leire (avsatt i havet) samt marine organismer til forskjell fra limniske organismer.

  • se også
Andre språk