Lensmann

Lensmann er et begrep som har flere adskilte betydninger i norsk språkbruk. I moderne bruk brukes tittelen lensmann om visse ansatte i politi- og lensmannsetaten; denne stillingen har sine historiske røtter i det tidligere bondelensmann-ombudet, som tidligere var et offentlig ombud og øvrighetsperson i bygdene. Begrepet lensmann brukes også i historisk sammenheng om den som mottar et len fra en lensherre.

Andre språk
norsk nynorsk: Lensmann
svenska: Länsman
íslenska: Hreppstjóri
English: Lensmann
русский: Ленсман
suomi: Nimismies