Kronecker-delta

Det matematiske symbolet Kronecker-delta , som var innført av Leopold Kronecker, er en funksjon av to variabler. Kalles også Kronecker-symbol og delta-funksjon.

Definisjon

Kronecker-delta er definert som:

hvor i og j er elementer i en mengde .

Andre språk