Kristelig sosialisme

Kristelig sosialisme er et begrep som har vært brukt på flere sosialreformatoriske bevegelser i Europa på 1800- og 1900-tallet. Noen av bevegelsene har hatt som mål å innføre et sosialistisk samfunnssystem. Andre har begrenset seg til ønsket om å innføre sosiale reformer, men tatt avstand fra såvel marxismen og kapitalismen. Den kristelige sosialisme ble kritisert i Det kommunistiske manifest.

Andre språk