Jordnære objekt

Jordnære objekt (engelsk Near Earth objects eller NEO) er asteroider, kometer og meteoritter hvor omløpsbaner fører dem nær (periheliumsavstand < 1,3 AU) jordens bane, og som derfor utgjør en fremtidig kollisjonsrisiko. Takket være deres størrelser og nærhet er jordnære objekter lettere å nå med romsonder og romskip og er viktige ut fra et vitenskapelig og kommersielt utviklingssynspunkt. Noen jordnære asteroider kan besøkes med en mye mindre energimengde enn det som kreves for å besøke månen.

I USA har NASA oppdraget med å katalogisere alle jordnære objekt med en diameter større enn én kilometer. Objekter med denne eller større diameter vil kunne forårsake katastrofale skader og betydningsfulle til alvorlige globale konsekvenser ved et eventuelt nedslag på jorden. Omtrent 800 av disse objektene har blitt oppdaget, mens 200 antas å være uoppdaget. Gjennom samarbeidsprosjektet Sapceguard søker USA, EU og andre land etter jordnære objekt.

Klassifisering

Avhengig av objekttype og størrelse kan jordnære objekter klassifiseres på følgende måte:

Andre språk