John Barbour

John Barbour (ca. 1316 – 13. mars 1395) var en skotsk poet på 1300-tallet, og er anerkjent som den skotske historieskrivingens og poesiens far. Selv om han som kirkens mann skrev på latin, skrev han sin poesi på eget tungemål; en latinisert utgave av nordlig anglosaksisk språk. Hans mesterverk er «The Bruce», et episk diktverk som forteller, uvanlig sannferdig, om kong Robert Bruces bedrifter.

Andre språk
svenska: John Barbour
español: John Barbour
français: John Barbour
italiano: John Barbour
Nederlands: John Barbour
русский: Барбор, Джон
українська: Джон Барбур