Hoggtann

Beskrivelse

Hoggtenner hos tiger (Panthera tigris)

En hoggtann er en forstørret hjørnetann. Mange forbinder hoggtenner med rovdyr, men også andre arter kan ha hoggtenner, for eksempel flodhester og flaggermus.[1] Hoggtenner er først og fremst nyttige til å drepe med, i det de kan penetrere lettere og dypere enn andre tenner. En hoggtann må ikke forveksles med en støttann, som er utviklet fra fortennene.

Selv om huggtenner vanligvis er utviklet i forbindelse med å drepe og spise andre dyr, finnes det flere pattedyr som har huggtenner først og fremst for konkurranse mellom individene innad i arten. Dette gjelder først og fremmst planteetere med hoggtenner, slik som flodhest, moskushjort, muntjaker og primater. Hos altetere som gris utghjør de dessuten redskap for å grave opp eller skrape løs maten de lever av.[2] Hvalross bruker sine huggtenner til blant annet å dra seg opp på glatte isflak.[3]

Andre språk