Faslikalenderen

Faslikalenderen er en solkalender innført av keiser Akbar av Mogulriket og benyttet på det indiske subkontinent. Faslikalenderen tok utgangspunkt i den islamske kalenderens år 963, tilsvarende 1555–1556 i den gregorianske kalender, og startet tidsregningen i år derfra etter systemet fra samvatkalenderen.[1] Kalenderen er tilpasset innhøstingsesongene og skatteinnkrevingen som fulgte disse.

Faslikalenderen ble innført fordi den islamske kalenderen var ute av takt med innhøstingene i landbruket, slik at bøndene måtte betale skatt til andre tider enn da avlingene ble høstet.[2] I Mogulriket fant årsskifte etter faslikalenderen sted i midten av april, da bøndene betalte skatt av vinteravlingen.[3]

Varianter

Det utviklet seg flere varianter av faslikalenderen i ulike deler av India. I Deccan ble faslikalenderen innført på 1630-tallet av stormogul Shah Jahan.

Fyrstestaten Hyderabad, som benyttet faslikalenderen i statsforvaltningen, hadde et fasliår som begynte i oktober regnet i den gregorianske kalender.[4] Året startet her med måneden azur. I den hyderabadske faslikalender var månedsnavnene: [5]

 • Azur (oktober)
 • Dai (november)
 • Bahman (desember)
 • Isfandar (januar)
 • Farwardi (februar)
 • Ardibehisht (mars)
 • Khurdad (april)
 • Tir (mai)
 • Amardad (juni)
 • Shahrewar (juli)
 • Mehir (august)
 • Aban (september)

Den zoroastriske faslikalenderen, innført på 1800-tallet, er egentlig en iransk jalalikalender.[6]

Andre språk