Ex nihilo

Ex nihil eller Ex nihilo (latin «fra intet») er et latinsk uttrykk som benyttes, og kan benyttes, i en mangfold av sammenhenger. Sammenstillingen ex nihil betyr rett og slett «fra intet», og er ikke i utgangspunktet bundet til eller fortrinnsvis hjemmehørende i for eksempel teologi, religionsfilosofi eller noe fag som historisk sett benyttet latin som fagspråk. Jamfør bruken av ex officio og a priori.

Oftest benyttes ex nihilo (formen ex nihil er også meget hyppig) om noe som er oppstått, tilblitt eller opprettet uten noe forstadium av lignende art som seg selv.

Creatio ex nihilo handler om den kristne og jødiske lære at Gud har skapt verden ut av intet.


Andre språk
svenska: Ex nihilo
català: Ex nihilo
čeština: Ex nihilo
English: Ex nihilo
español: Ex nihilo
Esperanto: Kreo el nenio
français: Ex nihilo
հայերեն: Ex nihilo
Bahasa Indonesia: Ex nihilo
Nederlands: Creatio ex nihilo
Simple English: Ex nihilo
suomi: Ex nihilo