Eg sykehus

Det opprinnelige Eg Sykehus, Eg Asyl.

"Kolonien" ble oppført i 1922, og var en delvis selvstyrt avdeling for ressurssterke pasienter. Etter anleggelsen av det nye sentralsykehuset rommer bygget en enhet for videreutdanning og utvikling.
ECT-apparat produsert av Siemens, og brukt ved Eg Sykehus fra 1960-årene til 1980-årene. Norsk Teknisk Musuem.

Eg sykehus, tidligere kalt både Eg Asyl og Eg psykiatriske sykehus, var et psykiatrisk sykehus i området Eg like nord for Kristiansand sentrum. Det ble åpnet 5. oktober 1881 som Eg Sindssyge og aandsvageasyl med dr. Axel H. Lindboe som første direktør, og ble landets tredje psykiatriske sykehus etter Gaustad sykehus og Rotvoll sykehus.

Andre språk