Divisjon med null

Divisjon med null er i matematikken divisjon der divisoren, eller nevneren, er null. Dette kan skrives der x er et hvilket som helst reelt tall.

Historie

Det tidligste eksempelet på en matematiker som prøvde å forklare divisjon med null er den indiske matematikeren Brahmagupta, som er kjent for å ha oppdaget tallet null.

Bhaskara kom frem til at . Dette viste seg å være feil. Hvis vi setter a lik 1, da får vi . Så setter vi a lik 2, og da får vi . Dette vil da bety at , noe som er feil.

Andre språk