Divisjon (botanikk)

ArtSlektFamilieOrdenKlasseRekkeRikeDomeneLiv
De taksonomiske nivåene i biologisk klassifikasjon.

Divisjon er en systematisk kategori brukt i botanikken, og tilsvarer Rekke i zoologi. Begrepet brukes også innenfor mykologien (sopp), på en del alger og har vært brukt om bakterier.[1]

En divisjon omfatter flere klasser, og flere divisjoner sammenfattes som et rike. Den latinske betegnelse er divisio. Divisjon brukes for å gruppere planter og sopp på øverste taksonomisk nivå. Det vitenskapelige navnet for en divisjon får navn ved at roten på typusslektens navn får endelsen -phyta (for alger og landplanter) eller -mycota (for sopper). De tilsvarende endelsene for underrekker er -phytina og -mycotina.

Andre språk