Deutsches Heer

Deutsches Heer (den tyske hæren) er hæren i Tyskland, det vil si den delen av det tyske forsvaret, i dag Bundeswehr, som kjemper til lands. Hæren har sine historiske røtter i flere staters arméer; da Tyskland ble samlet i 1871 ble det etablert en føderal hær med navnet Deutsches Heer der Den prøyssiske armé dannet kjernen, og der kontingenter fra de mindre forbundsstatene ble innlemmet i den prøyssiske hæren eller stod under dennes kommando. Kongerikene Bayern, Sachsen og Württemberg beholdt likevel sine egne armeer, der særlig den bayerske hæren var en helt separat institusjon til 1919. Først med etableringen av Reichswehr i Weimarrepublikken i 1919 fikk Tyskland ett integrert føderalt forsvar og dermed også én integrert føderal hær. Reichswehr fikk navnet Wehrmacht i 1935, da det også ble innført allmenn verneplikt, og Deutsches Heer ble videreført som den største forsvarsgrenen. Den tyske hæren i dagens form ble etablert i 1955 som hæren i det daværende Vest-Tyskland i forbindelse med den tyske gjenopprustningen. DDR hadde sin egen hær, Nationale Volksarmees Landstreitkräfte, fra 1956 til den ble nedlagt i 1990.

Andre språk