Det europeiske monetære system

Det europeiske monetære system (EMS) var et samarbeid der de fleste av landene i EEC valgte et system med fast valutakurs opp mot hverandres valutaer, for å forhindre store fluktuasjoner i kursene. De enkelte landene forpliktet seg til å forsikre at valutakursene ikke svingte med mer enn 2,25 % i begge retninger mot andre valutaer.

Systemet ble etablert i mars 1979, med ni av medlemslandene i Den europeiske union (EU), og samtidig ble den kunstige valutaen ECU innført.

Andre språk