Det europeiske akademi for vitenskap og kunst

Våpenskjold

Det europeiske akademi for vitenskap og kunst (latin: Academia Scientiarum et Artium Europaea) ble grunnlagt i den østerrikske byen Salzburg i 1990 av den salzburgske hjertekirurgen Felix Unger[1], kardinal-erkebiskopen Franz König[2] fra Wien og statsviteren og filosofen Nikolaus Lobkowicz[3].

Akademiet hadde i 2012 omtrent halvannet tusen europeiske vitenskapsmenn og kunstnere, hvorav 29 er nobelprisvinnere. Disse drøfter spørsmål som Europa og verden står overfor, i tidsskrifter.

Medlemmene er innordnet i følgende syv kategorier:[4]

I. Humaniora
II. Medisin
III. Kunst
IV. Naturvitenskap
V. Statsvitenskap, rettsvitenskap og økonomi
VI. Naturvitenskap og teknisk vitenskap
VII. Verdensreligioner
Andre språk