Den reformerte kirke

Den reformerte kirke
GrunnlagtUnder reformasjonen
Grunnlegger Ulrich Zwingli og Jean Calvin
Utgått fra Den katolske kirke
Antall medlemmerca. 75 millioner
Hvor Sveits, Nederland, Skottland og USA

Den reformerte kirke er et protestantisk trossamfunn som er utgått av Ulrich Zwinglis og Jean Calvins virke i reformasjonen på 1500-tallet.

Den reformerte kirke legger vekt på en bestemt kirkeforfatning ( presbyterianisme eller kongregasjonalisme), den kalvinistiske predestinasjonslæren og en enkel liturgi. Den reformerte kirke har ellers mye til felles med de lutherske kirker. Både den reformerte kirke, den lutherske kirke, den anglikanske kirke og døperbevegelsen (anabaptister) er oppstått i reformasjonstiden.

Den reformerte kirke står sterkt i Sveits, Nederland og som presbyteriansk kirke også i Skottland og USA. Også de engelske puritaner og de franske hugenotter var reformerte/kalvinistiske. Kirkesamfunnet har ca. 75 mill. medlemmer i hele verden.

Andre språk