Den katolske kirke i Norge

St. Olav domkirke i Oslo, den første katolske kirke i Norge etter reformasjonen

Den katolske kirke i Norge ble etablert i det 10. århundre, og var underlagt Roma. De første kristne i Norge var antagelig fra De britiske øyer, men også tyske misjonærer og kirkefedre var tidlig sentrale i Norden, blant dem Ansgar av Bremen - «Nordens apostel».