Cantigas de Santa Maria

Musiker som spiller på lutt.

Cantigas de Santa Maria («Sanger til jomfru Maria») er 420 dikt med musikalske noter, skrevet på en galisisk variant av galisisk-portugisisk i regjeringstiden til Alfonso X El Sabio (12211284), den lærde kongen av kongedømmet Castilla, og er ofte blitt tilskrevet ham.

Det er en av de største samlinger av monofonisk (solo) sanger fra middelalderen og er karakterisert av jomfru Maria nevnes i hver eneste sang, mens hver tiende sang er en salme.

Cantigas har blitt bevart i fire manuskripter: to kodekser ved El Escorial, et i Madrids nasjonale bibliotek, og et i italienske Firenze. E-kodeksen fra El Escorial illuminert med fargelagte miniatyrer som viser par med musikere som spiller et bredt mangfold av musikkinstrumenter. Códice Rico (T-kodeksen) fra El Escorial og det ene i Biblioteca Nazionale Centrale i Firenze (F-kodeksen) er rikt illuminert med fortellende vignetter.