Asteroidefamilie

Illustrasjonen viser fordelingen av nummererte asteroider ved inklinasjon versus store halvakse. Asteroidefamiliene kan sees som fortettinger. Kirkwood-gap deler opp asteroidebanene (A, B+C, D, E+F+G).

En asteroidefamilie er en gruppe av asteroider som deler baneelement, slik som store halvakse, eksentrisitet og banehelling, og spektra. Medlemmene er tenkt å være fragmenter av en tidligere asteroidekollisjon.

Generelle egenskaper

Store asteroidefamilier inneholder flere hundre av de kjente asteroidene i tillegg til mange flere, mindre objekter som ennå ikke har blitt oppdaget, eller som ennå ikke har blitt studert. Små tette familier kan ha bare ti identifiserte medlemmer. Omtrent 33 til 35 prosent av asteroidene i hovedbeltet hører til i en familie.

Det finnes omtrent 20-30 anerkjente asteroidefamilier i tillegg til et titals mindre sikre grupperinger. De fleste asteroidefamiliene finner man i hovedbeltet, men flere familielignende grupper, som Pallas-familien, Hungaria-familien og Phocaea-familien ligger ved mindre store halvakse eller større inklinasjon enn hovedbeltet.

En familie har blitt foreslått i forbindelse med det store transneptunske-objektet 2003 EL61. Noen studier har forsøkt å finne bevis for kollisjonsfamilier blant jupitertrojanene, men så langt fins det ikke konkluderende slike.

Andre språk