Arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet er markedet for arbeidskraft i en lokal nasjonal eller regional økonomi. Begrepet innebærer at arbeidet er betalt, slik at for eksempel ulønnede familiemedlemmer eller husarbeid ikke regnes som en del av arbeidsmarkedet. Det å stå utenfor arbeidsmarkedet, betyr altså ikke nødvendigvis at man står utenfor verdiskapende arbeid - familiemedlemmers gårdsarbeid i tradisjonelle økonomier er et godt eksempel hvor barn og ektefeller kan delta ulønnet i produksjonen, uten å inngå i det som defineres som arbeidsmarkedet. Arbeidsmarkedet kan være preget av høy eller lav sysselsettingsgrad (arbeidsdeltakelse), og ulik registrert, og ikke-registrert arbeidsløshet. I land hvor for eksempel kvinner eller andre grupper tradisjonelt ikke deltar i arbeidslivet, kan man på en og samme tid ha lav arbeidsdeltakelse, men også svært lav eller ingen) registrert arbeidsløshet. Arbeidsmarkedet er også i de fleste land preget av kjønnsdelt arbeidsliv, selv i de land hvor begge kjønn deltar aktivt i lønnet arbeid.

Arbeidsmarkedet er sjelden 100 % fritt, det begrenses av både uformelle barrierer, og formelle utdanningskrav til mange yrker, krav om sikkerhetsklarering osv. Dessuten er markedet ofte regulert gjennom betydelige krav til ansettelse og oppsigelse, ofte framforhandlet gjennom kollektive forhandlinger, og muligheten til å si opp ansatte er svært ulik på tvers av ulike land og markeder.

Lønnsdannelsen i arbeidsmarkedet

Lønnsinntekt er prisen på arbeidskraft i arbeidsmarkedet, og fastsettes enten individuelt som i et «perfekt marked», eller kollektivt gjennom forhandlinger mellom de ansatte eller deres fagforening, og arbeidsgiveren eller dennes organisasjoner. Arbeidstakernes kamp for kollektiv forhandling og lønnsdannelse var sammen med arbeidstiden det nesten enerådende spørsmålet for arbeiderbevegelsen fra siste halvdel av 1800-tallet, og ble i etterkrigstiden innfridd i nesten alle OECD-land. Den frie fagforeningsretten – og arbeidstakernes foreningsrett – er en politisk villet begrensning av friheten i arbeidsmarkedet.

Andre språk
svenska: Arbetsmarknad
العربية: سوق العمل
čeština: Trh práce
Deutsch: Arbeitsmarkt
Esperanto: Labormerkato
euskara: Lan merkatua
한국어: 노동 시장
հայերեն: Աշխատաշուկա
қазақша: Еңбек нарығы
Nederlands: Arbeidsmarkt
日本語: 労働市場
polski: Rynek pracy
русский: Рынок труда
slovenčina: Trh práce
slovenščina: Selekcijski postopek
тоҷикӣ: Бозори кор
українська: Ринок праці