APG IV-systemet

APG IV-systemet (Angiosperm Phylogeny Group IV system) er en nyere klassifikasjon for blomsterplanter i hovedsak basert på molekylære data. Klassifikasjonen er utarbeida av «The Angiosperm Phylogeny Group» (APG) som er en uformell, internasjonal gruppe av botanikere. Denne fjerde av gruppas systemer ble publisert i 2016[1], 7 år etter det forrige (APG III-systemet[2]) og 18 år etter det første (APG-systemet).

En lineær liste over familier som er nyttig for herbarier og floraverk som ønsker å bruke APG III-systemet ble publisert som appendiks til det oppdaterte systemet. I tillegg ble en liste over familier i de enkelte ordnene gitt som tilleggsmateriale på nettstedet.

Kommentarer til APG IV-systemet

APG IV-systemet beholder alle ordnene som ble beskrevet i APG III og definerer 5 nye slik at det totale antallet når 64. De nye ordenene er: Boraginales, Dilleniales , Icacinales, Metteniusiales og Vahliales.

APG IV anerkjenner 416 familier som er 3 flere enn forrige system. I tillegg er det gjort endringer i en rekke familier.

Når det gjelder grupperinger over ordensnivå definerer APG IV to nye uformelle grupper: «over-rosider» (superrosids) og «over-asterider» (superasterids).

Grupper over ordensnivå: magnolider, enfrøbladete med undergruppe commelinider, ekte tofrøbladete, som har to undergrupper, over-rosider med bl.a. rosider (med undergruppene fabider og malvider) og over-asterider med bl.a. asterider (med undergruppene lamiider og campanulider).

Her følger en oversikt over ordner med antall familier i parentes: Amborellales (1), Nymphaeales (3), Austrobaileyales (3), Canellales (2), Piperales (3), Magnoliales (6), Laurales (7), Chloranthales (1), Acorales (1), Alismatales (14), Petrosaviales (1), Dioscoreales (3), Pandanales (5), Liliales (10), Asparagales (14), Arecales (2), Commelinales (5), Zingiberales (8), Poales (14), Ceratophyllales (1), Ranunculales (7), Proteales (3), Trochodendrales (1), Buxales (1), Gunnerales (2), Dilleniales (1), Saxifragales (15), Vitales (1), Zygophyllales (2), Fabales (4), Rosales (9), Fagales (7), Cucurbitales (8), Celastrales (2), Oxalidales (7), Malpighiales (35), Geraniales (3), Myrtales (9), Crossosomatales (7), Picramniales (1), Huerteales (3), Sapindales (9), Malvales (10), Brassicales (17), Berberidopsidales (2), Santalales (7), Caryophyllales (38), Cornales (7), Ericales (22), Icacinales (2), Metteniusales (1), Garryales (2), Gentianales (5), Boraginales (1), Vahliales (1), Solanales (5), Lamiales (24), Aquifoliales (5), Asterales (11), Escalloniales (1), Bruniales (2), Paracryphiales (1), Dipsacales (2), Apiales (7) + 7 uplasserte slekter.

Andre språk
čeština: Systém APG IV
English: APG IV system
Nederlands: APG IV-systeem
日本語: APG IV
português: Sistema APG IV
русский: Система APG IV
slovenčina: Systém APG IV
українська: Система APG IV