Trekkdyr

Okse som trekkdyr.
Reinsdyr som trekkdyr i Russland. Fotografi frå rundt 1900.

Trekkdyr eller dragdyr er temde dyr som i hovudsak vert nytta til å dra landbruksreiskapar som plog, ard, harv og andre reiskapar for jordarbeiding, og/eller til å dra vogner eller sledar for transport av personar eller last. Døme på trekkdyr er hest, okse, reinsdyr (køyrerein) og ymse hunderasar.

Trekkdyr, særleg hestar og oksar, kan òg nyttast som drivkraft for ulike typar maskineri, som til dømes treskjeverk, heiseinnretningar, gruvepumpar og anna, ved å gå i sirkel kring ein aksel som dei dreg rundt, slik det har vore vanleg i tidlegare tider. Hestevandring er ei vanleg nytta nemning for denne måten å nytte hesten på til drivkraft for maskineri.

Other Languages
norsk: Trekkdyr
svenska: Dragdjur
asturianu: Animal de tiru
Deutsch: Zugtier
eesti: Veoloom
español: Animal de tiro
Esperanto: Tirbesto
Nederlands: Trekdier
日本語: 輓獣
West-Vlams: Trekbêestn