Reguleringsteknikk

Reguleringsteknikk er eit fagfelt som fokuserer på matematisk modellering og regulering av dynamiske system. Fagfeltet femnar om modellering og kontroll av blant anna elektriske, mekaniske, mekatroniske, kjemiske, og hydrauliske system.

Other Languages