Rakettskjold

Land med rakettskjold
Arrow 2 anti-ballistisk missil
Aegis Ballistic Missile Defense System.RIM-161 Standard Missile 3 anti-ballistic missile vert skote frå , ein U.S. Navy -class cruiser.
Phased Array Ballistic Missile Early Warning System at RAF Fylingdales

Rakettskjold er eit system, våpen eller teknologi som går ut på å oppdage eit missil som kjem mot eit område som skal forsvarast. Sidan skal systemet vera i stand til å fylje missilet si flukt eller bane gjennom verdsromet og lufta, og til slutt vera i stand til å øydeleggje det. I byrjinga var rakettskjoldet retta mot atomvåpen, som ICBM, men sidan vart det utvida til òg å gjelda ballistiske missil med kortare rekkevidde, og vanlege sprengladningar utan atomvåpen.[1][2][3][4].