Nederlandsk geografi

Kart over Nederland
Nederland utan dike eller over havnivå.

Nederlandsk geografi er uvanleg sidan mange landområde er demd opp av mange dike og ligg under havnivå. I tillegg er landet eit av dei tettast folkesette landa på jorda, rangert på 15. plass, men av desse har berre tre land meir enn 10 millionar innbyggjarar. Nederland er derfor særs urbanisert.

Nederland er særs flatt, og ein finn berre moderate høgder heilt søraust i landet.

Landskap

Landet kan generelt delast inn i to område[1]:

  • det låge og flate landområdet i vest og i nord. Desse landområda, inkludert dei oppdemde polderane, elvedeltaa, utgjer om lag halvparten av arealet og er mindre enn ein meter over havnivå, og mange område ligg til og med under havnivå. Ei rekkje dike mot havet og sanddyner vernar Nederland mot havet, og dike langs elvane vernar mot flaum.
  • dei høgare landområda med mindre åsar i aust og i sør. Sjølv desse områda er stort sett flate og berre lengst sør vert landskapet noko meir kupert ved foten til Ardennane. Her ligg Vaalserberg, det høgaste punktet i landet med 322,7 meter over havet.
Other Languages