Magi i Harry Potter-serien

I Harry Potter-serien skapt av J.K. Rowling, er magi skildra som ei naturleg kraft som kan brukast til å overstyre dei vanlege naturlovene. Mange fiktive magiske vesen eksisterer i serien, medan vanlege vesen nokre gonger viser nye magiske eigenskapar i romanverda. (Ugler kan levere post og til ein viss grad, forstå menneske). Også objekt kan forsterkast med magiske eigenskapar. Den litle delen av menneske som er i stand til å utføre magi blir kalla hekser og trollmenn, i motsetning til ikkje-magiske gompar. Hos menneske er magi eller mangel på magi ein medfødd eigenskap. Born med magi har normalt magiske foreldre, men det finst unntak. Born utan magiske krefter som har foreldre som er hekser og trollmenn, blir kalla futtar, medan ei heks eller ein trollmann med gompeforeldre er kjend som ein gompefødd, eller nedsettande, "Grums". Medan gompefødde er ganske vanleg, er futtar ekstremt sjeldne.

Transport

Fnattbussen

«Velkommen til Fnattbussen, nødtransport for akterutseilte hekser og trollmenn. Bare rekk ut stavhånden og stig ombord, så kjører vi Dem hvor De vil. Mitt navn er Svinton Slipprush, og jeg er kveldens konduktør.»

—Svinton Slipprush til Harry Potter i 1993 (Fangen fra Azkaban).

Fnattbussen er eit naudtransportmiddel for hekser og trollmenn. Fnattbussen er ein lilla trippeldekker, som inneheld sete på dagtid og senger på kveldstid. Bussen køyrer inga fast rute, men dersom ein trollmann eller ei heks rekkjer ut tryllestaven vil Fnattbussen dukke opp like ved. Bussen er usynleg for gompar. Bussbilletten kostar 11 galleonar, men dersom ein betaler 14 galleonar får ein med ein varm kopp sjokolade, og betaler ein femten, får ein ei varmeflaske og ein tannbørste i den fargen ein ynskjer.

Bussen blir kjørt av Pistill Prang og konduktøren er Svinton Slipprush. [1]

Flyttenøklar

Ein flyttenøkkel er ein måte for hekser og trollmenn å kome seg frå ein plass til ein annan på. Flyttenøkkelen kan ha mange ulike former, men er ein gjenstand som gompane ikkje mistenkjer for å vera magisk, altså heilt vanlege ting.

Her er ei liste over kjende flyttenøklar

Flyttenøkkel Brukar(ar) Utgangspunkt Reisemål Laga av
Sopelime
  • Uidentifisert Rumpeldunk-dommar
Rumpeldunkbanen Sahara-ørkenen Uidentifisert Rumpeldunk-dommar
Ukjend
  • Gellert Grindelwald
Gudriks dal Sentral-Europa Bathilda Bagshot
Ein gamal støvel Stoatshead Hill Verdscupen i Rumpeldunk, 1994 Ukjend, sannsynlegvis Magidepartementet
Ei gammal avis Ukjend Ukjend
Ein punktert fotball
Ei tom drikkeflaske
Tretrollmannspokalen Rumpeldunkbanen, Galtvort Little Hangleton gravplass Barty Crouch Jr.
Ein svartmåla vasskokar Rektor sitt kontor, Galtvort Grimold plass nr. 12 Albus Humlesnurr
Ukjend Magidepartementet Rektor sitt kontor, Galtvort
Ein liten, sølv-støtta hårbørste Dults hus Hiet Ukjend medlem av Føniksordenen
Ei rusten oljekanne Ingen Ukjend hus av eit av medlemane i Føniksordenen
Ein gamal joggesko
Ukjend
Ein bøygd kleshengar
Other Languages