Basskasse

Aktiv basskasse.

Basskasse, og kalla subwoofer, er ein høgtalar som vert nytta i lågfrekvensområdet. Føremålet er både å oppnå høge lydtrykk ved låge frekvensar og å avlasta hovudhøgtalarane i lågfrekvensområdet.

Høyrselen har mykje lågare varleik i bassområdet enn i mellomtoneområdet og det krevst stor akustisk effekt for å oppnå realistiske lydtrykk. Elektrodynamiske høgtalarar er massekontrollerte og nedre grensefrekvens (-3 dB-frekvensen) ligg rett under resonansfrekvensen. For å oppnå låg resonansfrekvens må membranen plus opphenget ha stor masse, noko som går ut over varleiken[1]. Basskassar vert difor drivne av kraftige effektforsterkarar.

Føremoner med basskassar

For at utstrålt effekt frå membranen i ein høgtalar med lukka-kasse skal vera uavhengig av frekvensen må membranutslaget auka med 12 dB/okt. når frekvensen vert redusert. Ein låg nedre grensefrekvens krev difor eit stort membranutslag, og/eller stort membranareal for å levera stor akustisk effekt.

Når membranutslaget aukar aukar òg forvrengninga [2]. Bruk av basskasse fører til at hovudhøgtalarane vert avlasta, slik at dei ikkje må gje att den djupaste bassen, noko som reduserer membranutslaget og difor forvrenginga til basselementa i hovudhøgtalarane. For at det ikkje skal gå ut over stereoperspektivet bør ikkje delefrekvensen mellom hovudhøgtalarane og basskassen plasserast for høgt. Når ein nyttar berre ein basskasse vert delefrekvensen ofte plassert ved 80 - 100 Hz, men om hovudhøgtalarane har små basselement kan delefrekvensen plasserast så høgt som 100 - 120 Hz.

Other Languages
norsk: Subwoofer
svenska: Subwoofer
dansk: Subwoofer
български: Субуфер
čeština: Subwoofer
Deutsch: Subwoofer
English: Subwoofer
español: Subwoofer
français: Subwoofer
한국어: 서브우퍼
Bahasa Indonesia: Subwoofer
italiano: Subwoofer
עברית: סאב וופר
қазақша: Сабвуфер
Nederlands: Subwoofer
polski: Subwoofer
português: Subwoofer
română: Subwoofer
русский: Сабвуфер
Simple English: Subwoofer
slovenčina: Subwoofer
suomi: Subwoofer
Türkçe: Subwoofer
українська: Сабвуфер
Tiếng Việt: Loa siêu trầm