Bach-Werke-Verzeichnis

Bach-Werke-Verzeichnis (BWV) er det mest kjente registeret over musikkverka til Johann Sebastian Bach. Det er tematisk ordna og den første utgåva kom i 1950. Forfattaren er musikkvitaren Wolfgang Schmieder.

Seinare er det gjort enkelte utvidingar og korrigeringar, men grunnstrukturen er uendra. I dette registeret er verka til Bach fortløpande nummerert innan tematiske grupper. Sidan nye verk er kome til og andre tekne bort, har enkelte nummer fall ut og nummereringa er utvida ut over nummer 1080, dvs utanfor den opphavlege serien. I tillegg finst det eit appendiks i fleire delar med eit register over verk av tvilsamt opphav.

Eit nytt og like viktig Bach-register er Bach-Compendium (BC).

Innhaldsliste

Other Languages
svenska: BWV
dansk: BWV
български: BWV
čeština: BWV
한국어: BWV
hrvatski: BWV
македонски: BWV
português: BWV
română: BWV
русский: BWV
Simple English: Bach-Werke-Verzeichnis
suomi: BWV
українська: BWV
Tiếng Việt: BWV