Avkutta dodekaeder

Eit avkutta dodekaeder bretta ut over ei todimensjonal flate

Eit avkutta dodekaeder er ein arkimedisk lekam med 12 dekagonale og 20 trekanta sider, 60 hjørne og 90 kantar. Denne blir konstruert ved å stumpe av (kutte av) ein tredjedel av kantane i begge endar av eit dodekaeder, da får du 20 nye trekanta sider og gjer dei gamle pentagon-sidene dekagonale.