Verdrag van Madrid (1750)

Het Verdrag van Madrid was een verdrag getekend door Spanje en Portugal betreffende de status van hun slavenplantages in Brazilië. In het Verdrag van Tordesillas (1494) werd een lijn getrokken over de wereldbol waarbij één helft aan Spanje toebehoorde en de andere helft aan Portugal. Door het Verdrag van Madrid kreeg Portugal controle over een groot stuk van Brazilië dat feitelijk op Spaans grondgebied lag; de Staat Grão-Pará e Maranhao. De huidige deelstaten : Amazonas, Roraima, Pará samen met Amapa, Maranhao en Piaui (reeds in hun bezit). Deze expansie leidde uiteindelijk tot het onafhankelijke Keizerrijk Brazilië, dat de slavernij pas in 1888 afschafte.

  • zie ook
In andere talen