Premio Café Gijón

De Premio Café Gijón is een van de oudste Spaanse literatuurprijzen, die jaarlijks door de stad Gijón wordt verleend aan de auteur van een Spaanstalige roman. Aan de prijs is een geldbedrag van 18.000 euro verbonden.

Beschrijving

De Premio Café Gijón werd genoemd naar het Café Gijón, een beroemd Madrileens kunstenaarscafé in de Paseo de Recoletos, dat in 1888 werd geopend door de uit Gijón afkomstige Gumersindo García. De prijs werd in 1949 bedacht door een groep Spaanse schrijvers, waaronder Camilo José Cela, Gerardo Diego, Fernando Fernán Gómez en Enrique Jardiel Poncela. De Premio Café Gijón, uitgereikt door het café zelf en bedoeld als alternatief voor de Premio Nadal, moest de aandacht vestigen op korte romans van de auteurs die deze gelegenheid regelmatig bezochten. Tot 1975 werd de Premio Café Gijón financieel mogelijk gemaakt door het café, maar dat kon niet garanderen dat het bekroonde werk ook daadwerkelijk werd uitgegeven. Het prestige van de prijs had in die tijd dan ook meer te maken met de verscheidenheid aan en kwaliteiten van de gelauwerde schrijvers dan met het eraan verbonden geldbedrag.

Aan het einde van de jaren zeventig van de twintigste eeuw kwam de toekenning van de Premio Café Gijón onder grote druk te staan als gevolg van de economische crisis van die tijd. Na gedurende een zestal jaren niet te zijn uitgereikt, kon de traditie van de verlening van de prijs in 1983 en 1984 opnieuw worden voortgezet dankzij sponsoring van het radiostation Radio Cadena Española en de uitgeverij Polar Ediciones. In 1985, 1986 en 1987 werd de prijs opnieuw niet toegekend, maar financiële medewerking van de uitgeversgroep Plaza & Janes maakte dat in 1988 toch weer mogelijk. De verlening van de prijs werd definitief veiliggesteld in 1989, toen het gemeentebestuur van de stad Gijón zich erover ontfermde. Dit bepaalde dat de prijs voortaan voor een roman zou worden toegekend (en dus niet langer voor een kórte roman). Het aan de Premio Café Gijón verbonden geldbedrag werd bovendien substantieel verhoogd. In 2007 bedroeg het 18.000 euro.

In andere talen