Pacem in Terris (encycliek)

Deel van de serie over
documenten van de
Heilige Stoel

Constituties, encyclieken,
exhortaties en instructies

Wapen van de Heilige Stoel
op gezag van
de Heilige Stoel
Constituties

Sacrosanctum Concilium
Gaudium et Spes
Lumen Gentium

Encyclieken

Pius IX
Leo XIII
Pius X
Benedictus XV
Pius XI
Pius XII
Johannes XXIII
Paulus VI
Johannes Paulus II
Benedictus XVI
Franciscus

Instructies

Inter Oecumenici
Liturgiam Authenticam
Redemptionis Sacramentum

Pacem in Terris ("Vrede op Aarde") is de titel van de belangrijkste encycliek van paus Johannes XXIII, gepubliceerd op 11 april 1963, minder dan twee maanden voor zijn overlijden op 3 juni. Deze handelt over tal van vredesvraagstukken. Waarheid, rechtvaardigheid, liefde en vrijheid zijn de vier kernwoorden waardoor een samenleving geordend kan zijn en er dus vrede is.

In andere talen
Esperanto: Pacem in terris
español: Pacem in terris
français: Pacem in Terris
hrvatski: Pacem in Terris
Bahasa Indonesia: Pacem in terris
italiano: Pacem in Terris
português: Pacem in Terris
русский: Pacem in Terris
slovenščina: Pacem in terris
中文: 和平于世