Nobelprijs voor Scheikunde

Jacobus van 't Hoff (1852-1911) ontving als eerste de Nobelprijs voor Scheikunde, "voor zijn ontdekking van de wetten van chemische evenwichten en osmotische waarde in oplossingen"
Ilya Prigogine (1917-2003) ontving in 1977 de Nobeplrijs voor zijn bijdrage aan de niet-evenwichtthermodynamica
Ben Feringa (1951) ontving in 2016 de Nobelprijs voor de ontwikkeling van moleculaire machines

De Nobelprijs voor Scheikunde wordt jaarlijks toegekend door een commissie van de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen.

Lijst met winnaars van de Nobelprijs voor Scheikunde.

JaarNaamToelichting
1901Jacobus van 't Hoff"Voor zijn ontdekking van de wetten van chemische evenwichten en osmotische waarde in oplossingen."
1902Hermann Emil Fischer"Voor zijn werk op het gebied van de synthese van suiker en purine."
1903Svante Arrhenius"Voor zijn elektrolytische dissociatietheorie."
1904Sir William Ramsay"Voor zijn ontdekking van de edelgassen in lucht."
1905Adolf von Baeyer"Voor zijn werk op het gebied van organische verven en aromatische verbindingen."
1906Henri Moissan"Voor zijn onderzoek naar en isolatie van het element fluor en voor zijn introductie van de naar hem genoemde elektrische oven."
1907Eduard Buchner"Voor zijn verdiensten in de gisttechnologie."
1908Sir Ernest Rutherford"Voor zijn onderzoek naar het uiteenvallen van elementen en de chemie van radioactieve stoffen."
1909Wilhelm Ostwald"Voor zijn verdiensten in de katalyse en voor zijn onderzoek naar chemische evenwichten en reactiesnelheden."
1910Otto Wallach"Voor zijn verdiensten op het gebied van alicyclische verbindingen."
1911Marie Curie"Voor haar ontdekking van radium en polonium en voor haar studie naar de aard en samenstelling van deze opmerkelijke elementen."
1912Victor Grignard"Voor zijn ontdekking van het Grignard-reagens en de bijbehorende Grignard-reactie."
Paul Sabatier"Voor zijn methode voor het hydrogeneren van organische verbindingen."
1913Alfred Werner"Voor zijn verdiensten op het gebied van de verbinding tussen atomen in moleculen."
1914Theodore William Richards"Voor zijn bepaling van het atoommassa van een groot aantal elementen."
1915Richard Willstätter"Voor zijn onderzoek naar plantpigmenten."
1916(niet toegekend)
1917(niet toegekend)
1918Fritz Haber"Voor zijn synthese van ammoniak."
1919(niet toegekend)
1920Walther Nernst"Voor zijn verdiensten op het gebied van de thermochemie."
1921Frederick Soddy"Voor zijn verdiensten op het gebied van de chemie van radioactieve stoffen en zijn onderzoek naar isotopen."
1922Francis William Aston"Voor zijn ontdekking van isotopen in een groot aantal niet-radioactieve elementen en voor zijn wet van de gehele getallen."
1923Fritz Pregl"Voor zijn uitvinding van de microanalyse voor organische verbindingen."
1924(niet toegekend)
1925Richard Zsigmondy"Voor zijn demonstratie van de heterogene aard van colloïdale oplossingen en zijn gebruikte methoden."
1926Theodor Svedberg"Voor zijn verdiensten op het gebied van disperse systemen."
1927Heinrich Otto Wieland"Voor zijn onderzoek naar galzuur en gerelateerde substanties."
1928Adolf Windaus"Voor zijn onderzoek naar sterolen en hun verbinding met vitamines."
1929Arthur Harden
Hans von Euler-Chelpin
"Voor hun onderzoek naar de fermentatie van suiker en fermentatie-enzymen."
1930Hans Fischer"Voor zijn onderzoek naar heemverbindingen en chlorofyl."
1931Carl Bosch
Friedrich Bergius
"Voor hun bijdrage aan de chemische methoden die bij hoge druk verlopen."
1932Irving Langmuir"Voor zijn verdiensten op het gebied van de oppervlaktechemie."
1933(niet toegekend)
1934Harold Urey"Voor zijn ontdekking van deuterium."
1935Frédéric Joliot-Curie
Irène Joliot-Curie
"Voor hun synthese van nieuwe radioactieve elementen."
1936Peter Debye"Voor zijn verdiensten op het gebied van de moleculaire structuur door onderzoek naar dipoolmomenten en de diffractie van röntgenstralen en elektronen in gassen."
1937Walter Haworth"Voor zijn verdiensten op het gebied van de koolhydraten en vitamine C."
Paul Karrer"Voor zijn verdiensten op het gebied van de carotenoïden, flavines, vitamine A en vitamine B2."
1938Richard Kuhn"Voor zijn verdiensten op het gebied van de carotenoïden en de vitamines."
1939Adolf Butenandt
Lavoslav Ružička
"Voor zijn verdiensten op het gebied van de geslachtshormonen." (Adolf Butenandt)
"Voor zijn werk aan polymethylenen en hoge terpenen." (Lavoslav Ružička)
1940(niet toegekend)
1941(niet toegekend)
1942(niet toegekend)
1943George de Hevesy"Voor zijn verdiensten op het gebied van het gebruik van isotopen om chemische processen te bestuderen."
1944Otto Hahn"Voor zijn ontdekking van kernsplijting van zware atoomkernen."
1945Artturi Ilmari Virtanen"Voor zijn onderzoek en ontdekkingen op het gebied van agricultuur en levensmiddelenchemie."
1946James Batcheller Sumner"Voor zijn ontdekking dat enzymen kunnen kristalliseren."
John Howard Northrop
Wendell Meredith Stanley
"Voor hun bereiding van enzymen en viruseiwitten in een zuivere vorm."
1947Sir Robert Robinson"Voor zijn onderzoek naar producten van planten, in het bijzonder de alkaloïden."
1948Arne Tiselius"Voor zijn onderzoek op het gebied van de elektroforese en de adsorptie analyse."
1949William Giauque"Voor zijn bijdragen op het gebied van de chemische thermodynamica."
1950Otto Diels
Kurt Alder
"Voor hun ontdekking en ontwikkeling van de dieensynthese (de diels-alderreactie)."
1951Edwin McMillan
Glenn Seaborg
"Voor hun ontdekkingen in de chemie van de transuraan elementen."
1952Archer John Porter Martin
Richard Laurence Millington Synge
"Voor hun uitvinding van partitiechromatografie."
1953Hermann Staudinger"Voor zijn ontdekkingen op het gebied van de macromoleculaire chemie."
1954Linus Pauling"Voor zijn onderzoek naar de aard van de chemische binding."
1955Vincent du Vigneaud"Voor zijn verrichtingen op het gebied van de zwavelverbindingen, in het bijzonder de eerste synthese van een polypeptidehormoon."
1956Sir Cyril Norman Hinshelwood
Nikolaj Semjonov
"Voor hun onderzoek naar het mechanisme van chemische reacties."
1957Sir Alexander Todd"Voor zijn verrichtingen op het gebied van nucleotiden en hun co-enzymen."
1958Frederick Sanger"Voor zijn verrichtingen op het gebied van de structuur van eiwitten, in het bijzonder insuline."
1959Jaroslav Heyrovský"Voor zijn ontdekking en ontwikkeling van de polarografische analysemethoden."
1960Willard Libby"Voor zijn methode om koolstof-14 te gebruiken voor ouderdomsbepaling."
1961Melvin Calvin"Voor zijn onderzoek naar de assimilatie van koolstofdioxide in planten."
1962Max Perutz
John Kendrew
"Voor hun studie naar de structuur van myoglobine."
1963Karl Ziegler
Giulio Natta
"Voor hun ontdekkingen op het gebied van de hoge polymeren (de Ziegler-Natta-katalysatoren)."
1964Dorothy Crowfoot Hodgkin"Voor haar bepaling van de structuur van belangrijk biochemische stoffen met behulp van röntgentechnieken."
1965Robert Burns Woodward"Voor zijn verdiensten op het gebied van de organische synthese."
1966Robert Mulliken"Voor zijn verdiensten op het gebied van de chemische binding en de elektronische structuur van moleculen."
1967Manfred Eigen
Ronald George Wreyford Norrish
George Porter
"Voor hun studies naar zeer snelle reacties."
1968Lars Onsager"Voor de ontdekking van de naar hem genoemde reciproce relatie."
1969Derek Barton
Odd Hassel
"Voor hun bijdragen aan de ontwikkeling van het begrip conformatie."
1970Luis Federico Leloir"Voor zijn ontdekking van suikernucleotiden en hun rol in de biosynthese van koolhydraten."
1971Gerhard Herzberg"Voor zijn bijdragen aan de elektronenstructuur en de geometrie van moleculen, in het bijzonder vrije radicalen."
1972Christian Anfinsen"Voor zijn verdiensten op het gebied van de ribonuclease."
Stanford Moore
William Stein
"Voor hun bijdragen aan het begrip van de link tussen de chemische structuur en de katalytische activiteit van ribonuclease."
1973Ernst Otto Fischer
Geoffrey Wilkinson
"Voor hun verdiensten op het gebied van de chemie van de organometaalverbindingen."
1974Paul Flory"Voor zijn fundamentele verrichtingen, zowel theoretisch als experimenteel, op het gebied van de fysische chemie van macromoleculen."
1975John Cornforth"Voor zijn verrichtingen op het gebied ven de stereochemie van enzymgekatalyseerde reacties."
Vladimir Prelog"Voor zijn onderzoek naar de stereochemie van organische moleculen en reacties."
1976William Lipscomb"Voor zijn studie naar de structuur van boranen."
1977Ilya Prigogine"Voor zijn bijdrage aan de niet-evenwichtthermodynamica."
1978Peter Mitchell"Voor zijn formulering van de chemiosmotische theorie."
1979Herbert Brown
Georg Wittig
"Voor hun ontwikkeling van boor- en fosforbevattende reagentia in de organische synthese (de Wittig-reactie)."
1980Paul Berg"Voor zijn fundamentele studie naar de biochemie van nucleïnezuren, in het bijzonder recombinant DNA."
Walter Gilbert
Frederick Sanger
"Voor hun bijdragen aan de bepaling van de basenvolgorde in nucleïnezuren."
1981Kenichi Fukui
Roald Hoffmann
"Voor hun theorieën op het gebied van het verloop van chemische reacties."
1982Aaron Klug"Voor zijn ontwikkeling van kristallografische elektronenmicroscopie."
1983Henry Taube"Voor zijn verrichtingen op het gebied van mechanismes van elekronenoverdrachtsreacties."
1984Robert Bruce Merrifield"Voor zijn ontwikkeling van de methodologie voor chemische syntheses op een vaste matrix."
1985Herbert Hauptman
Jerome Karle
"Voor hun ontwikkeling van directe methoden voor de bepaling van kristalstructuren."
1986Dudley Herschbach
Yuan Lee
John Polanyi
"Voor hun bijdragen op het gebied van de dynamica van elementaire chemische processen."
1987Donald Cram
Jean-Marie Lehn
Charles Pedersen
"Voor hun ontwikkeling en gebruik van moleculen met structuurspecifieke interacties met hoge selectiviteit."
1988Johann Deisenhofer
Robert Huber
Hartmut Michel
"Voor hun bepaling van de driedimensionale structuur van een fotosynthetisch reactiecentrum."
1989Sidney Altman
Thomas Cech
"Voor hun ontdekking van katalytische eigenschappen van RNA."
1990Elias James Corey"Voor zijn ontwikkeling van de theorie en methodologie van organische syntheses, met name de retrosynthetische analyse."
1991Richard Ernst"Voor zijn bijdragen aan de ontwikkeling van hoger resolutie NMR-spectroscopie."
1992Rudolph Marcus"Voor zijn bijdragen aan de theorie van elektronenoverdrachtsreacties in chemische systemen."
1993Kary Mullis
Michael Smith
"Voor hun bijdragen aan de ontwikkeling van methoden binnen de DNA-chemie."
1994George Olah"Voor zijn bijdragen aan de chemie der carbokationen."
1995Paul Crutzen
Mario Molina
Frank Sherwood Rowland
"Voor hun verrichtingen op het gebied van de atmosfeerchemie, in het bijzonder het ozongat."
1996Robert Curl
Sir Harold Kroto
Richard Smalley
"Voor hun ontdekking van fullerenen."
1997Paul Boyer
John E. Walker
"Voor hun verklaring van het enzymatische mechanisme bij de synthese van ATP."
Jens Skou"Voor zijn ontdekking van het iontransportenzym Na+K+-ATPase."
1998Walter Kohn"Voor zijn ontwikkeling van de dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT)."
John Pople"Voor zijn ontwikkeling van computationele methoden in de kwantumchemie."
1999Ahmed Zewail"Voor zijn studie naar de overgangstoestanden van chemische reacties met behulp van femtoseconde spectroscopie."
2000Alan Heeger
Alan MacDiarmid
Hideki Shirakawa
"Voor hun ontdekking en ontwikkeling van geleidende polymeren."
2001William Knowles
Ryoji Noyori
"Voor hun verrichtingen op het gebied van chiraal gekatalyseerde hydrogeneringsreacties."
Barry Sharpless"Voor zijn verrichtingen op het gebied van chiraal gekatalyseerde oxidatiereacties."
2002Kurt Wüthrich
John Fenn
Koichi Tanaka
"Voor hun ontwikkeling van methoden voor identificatie en structuuranalyse van biologische macromoleculen."
2003Peter Agre
Roderick MacKinnon
"Voor hun ontdekkingen op het gebied van kanalen in celmembranen."
2004Aaron Ciechanover
Avram Hershko
Irwin Rose
"Voor hun ontdekking van de rol van ubiquitine bij de eiwit degradatie."
2005Robert Grubbs
Richard Schrock
Yves Chauvin
"Voor de ontwikkeling van de metathesemethode in de organische syntheses (alkeenmetathese)."
2006Roger Kornberg"Voor de studie van de moleculaire basis van eukaryotische transcriptie."
2007Gerhard Ertl"Voor zijn studies naar chemische processen op vaste oppervlakken."
2008Osamu Shimomura
Martin Chalfie
Roger Tsien
"Voor hun ontdekking en ontwikkeling van het groen fluorescent proteïne (GFP)."
2009Thomas Steitz
Ada Yonath
Venkatraman Ramakrishnan
"Voor studies naar de structuur en de functies van het ribosoom."
2010Richard Heck
Ei-ichi Negishi
Akira Suzuki
"Voor de ontwikkeling van door palladium gekatalyseerde koppelingsreacties in de organische synthese."
2011Daniel Shechtman"Voor de ontdekking van quasikristallen."
2012Brian Kobilka
Robert Lefkowitz
"Voor de studie naar G-proteïnegekoppelde receptor."
2013Martin Karplus
Michael Levitt
Arieh Warshel
"Voor de ontwikkeling van multischaalmodellen voor complexe chemische systemen."
2014Eric Betzig
Stefan Hell
William Moerner
"Voor de ontwikkeling van superresolutie fluorescentiemicroscopie."
2015Tomas Lindahl
Paul Modrich
Aziz Sancar
"Voor hun mechanische studies van DNA-reparatie."
2016Jean-Pierre Sauvage
Fraser Stoddart
Ben Feringa
"Voor het ontwerp en de synthese van moleculaire machines."
2017Jacques Dubochet
Joachim Frank
Richard Henderson
"Voor de ontwikkeling van de cryo-elektronenmicroscopie, waarmee in hoge resolutie de structuur bepaald kan worden van biomoleculen in oplossing."
2018Frances Arnold
Gregory Winter
George P. Smith
"Voor de eerste gecontroleerde evolutie van eiwitten, waarmee nieuwe medicijnen gemaakt kunnen worden."
In andere talen
беларуская (тарашкевіца)‎: Нобэлеўская прэмія ў галіне хіміі
Bahasa Indonesia: Nobel Kimia
한국어: 노벨 화학상
Lëtzebuergesch: Nobelpräis fir Chimie
Plattdüütsch: Nobelpries för Chemie
norsk nynorsk: Nobelprisen i kjemi
português: Nobel de Química
srpskohrvatski / српскохрватски: Nobelova nagrada za hemiju
Basa Sunda: Hadiah Nobel Kimia
oʻzbekcha/ўзбекча: Kimyo boʻyicha Nobel mukofoti
Tiếng Việt: Giải Nobel hóa học