Neoconservatisme

Politieke ideologieën
Dit artikel is een deel van

de reeks over politiek

Ideologie

Anarchisme
Christendemocratie
Communisme
Communitarisme
Conservatief-liberalisme
Conservatisme
Ecologisme
Fascisme
Franquisme
Feminisme
Islamisme
Klassiek liberalisme
Liberalisme
Libertarisme
Linksnationalisme
Nationalisme
Pan-nationalisme
Progressief liberalisme
Nationaalsocialisme
Neoliberalisme
Sociaaldemocratie
Socialisme

Portaal  Portaalicoon  Politiek

Het neoconservatisme is een politieke stroming in de Angelsaksische wereld (vooral de VS), die een interventionistisch buitenlands beleid koppelde aan een rechts-liberale economische politiek. De benaming van de stroming betekent 'nieuw conservatisme' en duidt een breuk aan met het oude Amerikaanse conservatisme, vooral op het vlak van internationale betrekkingen. De stroming wordt doorgaans gecategoriseerd onder het conservatief-liberalisme: beduidend liberaler dan de klassieke Amerikaanse conservatieven met een grotere nadruk op economisch liberalisme.

De stroming deed opgeld in de jaren 70 en 80, toen prominente neoconservatieven tot de regeringen-Ford en -Reagan toetraden, en opnieuw rond 2000 toen George W. Bush president van de VS werd. Neoconservatieven worden ook wel neocons genoemd.

In andere talen