Humanresourcesmanagement

Humanresourcesmanagement ( Engels: human resource management, letterlijk "beheer van menselijke productiemiddelen"), afgekort 'HRM', is een veelgebruikte term die zoiets betekent als personeelsbeleid, (afdeling) 'personeelszaken', P&O of 'strategisch personeelsmanagement'. Vaak echter wordt humanresourcesmanagement gezien als een specifieke invulling van het personeelsbeleid.

Uitgangspunten

Humanresourcemanagement is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:

  • Mensen vormen binnen een organisatie geen kostenpost, maar zijn activa. Een beter gebruik van de mogelijkheden van de medewerkers leidt tot betere prestaties van de organisatie;
  • Personeelsbeleid (zoals het hire and fire beleid) is in eerste instantie een lijnverantwoordelijkheid (dat wil zeggen: een verantwoordelijkheid van het management), niet een verantwoordelijkheid van personeelsfunctionarissen;
  • Er is sprake van een langetermijnvisie op personeelsbeleid;
  • Personeelsinstrumenten moeten geïntegreerd worden toegepast. Werving en selectie, personeelsplanning, het opstellen van functieprofielen met bijbehorende competenties en opleidingsplannen staan in directe relatie tot elkaar;
  • Strategisch beleid van de organisatie en personeelsbeleid beïnvloeden elkaar.
  • Het systematisch managen van personeel in een flexibele, open organisatie met oog voor veranderingen, op zodanig motiverende en op de organisatie afgestemde wijze, dat het personeel zo veel mogelijk toegerust wordt met bagage waarmee zij hun werk vorm en inhoud kunnen geven, zonder dat veelvuldige inmenging van een leidinggevende is vereist.
  • Kwalitatief en kwantitatief zorg dragen voor een goede personele bezetting om de doelstellingen van de organisatie op adequate wijze te behalen, in zowel het heden als in de toekomst.
In andere talen
български: HR мениджмънт
čeština: Personalistika
Deutsch: Personalwesen
norsk: HRM
Tiếng Việt: Quản trị nhân sự