Hiv-remmer

Schematische voorstelling van de werkingsmechanismen van de verschillende klassen hiv-remmers

Een hiv-remmer is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van een hiv-infectie. Hiv-remmers genezen de infectie niet, maar zorgen voor een dusdanige onderdrukking van het virus dat zich geen ziekteverschijnselen voordoen.

In andere talen