Heraldische kleur

Een heraldische kleur is een van de kleuren die in de heraldiek worden gebruikt. Voor de weergave wordt onderscheid gemaakt tussen heraldische kleuren, metalen en pelswerk. Hieronder worden behalve de kleuren ook de laatste twee vermeld. Er bestaat een afgesproken wijze om ze in een ongekleurde tekening weer te geven. De heraldische kleuren zjn beperkt in aantal en de meeste hebben een andere naam dan in het dagelijks leven.

Kleuren en metalen

groep Heraldische naam Weergave in zwart-wit Gebruikelijke naam Symbolische betekenis Voorbeeld
Officiële kleuren azuur of lazuur horizontale arcering blauw wetenschap, waarheid Heraldic Shield Azure.svg
keel verticale arcering rood moed, opoffering Heraldic Shield Gules.svg
sinopel diagonaal van linksboven naar rechtsonder [1] groen mildheid, hoop Heraldic Shield Vert.svg
sabel effen zwart of horizontale en verticale arcering zwart gevaar, kracht Heraldic Shield Sable.svg
Niet algemeen erkend [2] purper diagonaal van linksonder naar rechtsboven [1] purper waardigheid Heraldic Shield Purpure.svg
oranje verticale onderbroken lijnen van afwisselend punten en strepen oranje waarheid Heraldic Shield Orange.svg
bruin verticaal en diagonaal van linksboven naar rechtsonder [1] bruin macht Heraldic Shield Tenné.svg
Overige natuurlijke kleur de kleur die het afgebeelde stuk in werkelijkheid heeft Heraldic Shield Natural.svg
Metalen of tincturen goud of or puntjes goud of geel wijsheid, rijkdom Heraldic Shield Or.svg
zilver of argent effen wit zilver of wit trouw Heraldic Shield Argent.svg
In andere talen