Gildehuis

Enkele gildehuizen op de Grote Markt in Brussel
Gildehuizen op de Grote Markt in Antwerpen

Een gildehuis, ook wel gaffel genoemd, was het gebouw waar het bestuur van een gilde gehuisvest was en waar de leden hun bijeenkomsten hielden.

In een gildehuis werden vergaderingen en gezamenlijke maaltijden gehouden, waarbij de leden uit de gildebeker dronken. In het gildehuis werden ook de bezittingen van het gilde bewaard, waaronder de gildekist met het archief en de gildekettingen.

Vooral grotere gilden hadden een gildehuis. De oudste stammen uit de middeleeuwen. De grootste of rijkste gilden van de grotere steden lieten voorname panden bouwen op vooraanstaande plaatsen in de stad, die thans tot de belangrijkste monumenten en toeristische attracties van die steden gerekend worden, zoals de gildehuizen in Amsterdam, Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent.

In andere talen
English: Guildhall