Gemeentelijk monument

de Schanskerk in Uithoorn, die door gemeentelijk ingrijpen niet mag worden gesloopt
Station Lelystad Centrum, een zeer jong monument

Een gemeentelijk monument is in Nederland een bouwwerk, archeologische vindplaats of landschappelijke structuur die op grond van een gemeentelijke monumentenverordening bescherming geniet vanwege bijzondere cultuurhistorische of architectonische waarde. Het is aan de gemeente om een gemeentelijk monument aan te wijzen. Hierdoor kan het gebeuren dat een gemeente géén gemeentelijke monumenten kent. [1] [2]

Objecten met een gemeentelijke monumentenstatus zijn vaak van lokaal of regionaal belang, terwijl objecten die aangewezen zijn als rijksmonument vaak een nationaal of internationaal belang hebben. Nederland telde in 2010 ongeveer 41.000 adressen [3] die als gemeentelijk monument zijn aangewezen.

Monumentenschildje

Verschillende gemeenten hebben een schildje ontworpen voor hun gemeentelijke monumenten, hier een selectie

In andere talen