Fusie-energie

Fusie-energie is een energiesoort die door middel van kernfusie wordt opgewekt. In fusiereacties versmelten twee lichte atoomkernen, waardoor een zwaardere atoomkern ontstaat (dit in tegenstelling tot kernsplijting, waar atoomkernen zich splijten in lichtere kernen). Daarmee komt een hoeveelheid bindingsenergie vrij door de sterke kernkracht, die zich uit in een toename van de temperatuur van de kernen. Fusie-energie is een onderzoeksgebied binnen de plasmafysica.

In andere talen