Elektrofiele aromatische substitutie

De elektrofiele aromatische substitutie of EAS is een organische reactie waarbij een atoom, meestal waterstof, dat aan een aromatische ring gekoppeld is, vervangen wordt door een elektrofiel. De belangrijkste reacties van dit type zijn de aromatische nitrering, aromatische halogenering, aromatische sulfonering, acylering en alkylering.

Basisreacties

De aromatische nitrering, waarbij nitro verbindingen ontstaan, verloopt via het nitroniumion dat in het reactiemengsel ( nitreerzuur) gevormd wordt uit salpeterzuur en zwavelzuur.

Nitrering van benzeen

Aromatische sulfonering van benzeen met rokend zwavelzuur leidt tot benzeensulfonzuur.

Sulfonering van benzeen

Aromatische halogenering van benzeen broom, chloor of jood geeft het corresponderende arylhalogenide. Het corresponderende ijzer(III)halide wordt meestal als katalysator gebruikt.

Halogenation of Benzene, X = Br, Cl, I

De Friedel-Craftsreactie komt in twee variaties voor, acylering en alkylering waarbij naast de aromaat óf een acylhalogenide, óf een alklylhalogenide optreedt.

Als typisch voorbeeld van gebruikte katalysatoren geldt aluminiumchloride, maar in feite kan in bijna alle gevallen elk sterk lewiszuur gebruikt worden. In de Friedel-Craftsacylering moet een equivalente hoeveelheid aluminiumchloride gebruikt worden, waardoor de term "katalysator" niet echt van toepassing is.

  • In de meerstaps Lehmstedt-Tanasescureactie is één van de intermediairen een elektrofiel met een N-nitrosogroep.
  • In de Tscherniac-Einhornreactie (genoemd naar Alfred Einhorn) is het elektrofiel een N-methanol derivaat van een amide [1]
In andere talen