Doha-ronde

Doha in Qatar, waar in 2001 de onderhandelingen over eerlijkere handelsafspraken gestart zijn

De Doha-ronde is de negende onderhandelingsronde tussen verschillende landen georganiseerd door de Wereldhandelsorganisatie met als doel handelsbarrières in de wereld op te heffen en vrije internationale handel mogelijk te maken. Aan de Doha-ronde nemen 141 verschillende landen deel. De ronde is in november 2001 gestart in de hoofdstad van Qatar Doha (vandaar de naam van deze ronde).

De ronde zou eigenlijk Millenniumronde moeten heten en beginnen in 1999 op de ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie. Dit werd geweigerd door enkele ontwikkelingslanden. De Doha-ontwikkelingsagenda verplichtte de deelnemende landen namelijk hun agrarische en fabricagemarkten open te stellen. Tegenstanders, meestal andersglobalisten, beschuldigen deze ronde ervan een systeem uit te bouwen van handelsregels die nadelig zouden zijn voor ontwikkelingslanden.

De ronde had eigenlijk beëindigd moeten zijn in 2006, maar in 2008 waren de Europese Unie, de Verenigde Staten, China, India en Brazilië het nog niet eens over de opening van de agrarische en industriële markten. Een overeenkomst, die de positie van boeren in ontwikkelingslanden verbetert, leek verder weg dan ooit.

Belangen: Doha Development Round

  • Verlaging invoertarieven voor landbouwproducten (EU-eis)
  • Vermindering subsidies voor boeren (VS-eis => tegen EU)
  • Toename handel in industriële diensten (IN en BR-eis)

Bali 2013

Uiteindelijk werd in december 2013 een akkoord bereikt: op de 9e ministerconferentie op Bali (Indonesië) werd het Wereldhandelsakkoord van Bali (Bali Package) afgesloten. Het akkoord verkreeg de instemming van alle 159 leden van de organisatie (de EU onderhandelt als één blok)[1], en wordt daarom aanzien wordt als het eerste echte grote succes van de Wereldhandelsorganisatie.

Nairobi 2015

Op 19 december 2015 werd in Nairobi de 10e ministerconferentie afgesloten met het “Pakket van Nairobi”, dat onder meer in gunstmaatregelen voor de landbouw in ontwikkelingslanden voorziet.[2]

In andere talen