Data flow diagram

Voorbeeld van een Data Flow Diagram.[1]

Het Data Flow Diagram (DFD), is een grafische representatie van de gegevensstroom, de dataflow, door een informatiesysteem. Het is een veel gebruikte techniek binnen de gestructureerde analyse. Andere benaming voor een Data flow diagram zijn gegevenstroomschema en systeemstroomschema.[2]

In andere talen